Ciao,

Iniziative Culturali

  /  Iniziative Culturali
Data: 1 Novembre 2019 - 29 Febbraio 2020
Time: -
Luogo: Teatri di Roma
Data: 6 Gennaio 2020
Time: -
Luogo: Chiesa Gesù Operaio, Monterotondo
Data: 18 Gennaio 2020
Time: -
Luogo: Palazzo Betti sede UPE Monterotondo, Monterotondo
Data: 19 Gennaio 2020
Time: -
Luogo: Roma
Data: 26 Gennaio 2020
Time: -
Luogo: I.C. eSpazia Monterotondo – Sala Rodari, Monterotondo
Data: 2 Febbraio 2020
Time: -
Luogo: Botanica Winter Garden, Monterotondo
Address: Via San Matteo, 32
Data: 8 Febbraio 2020
Time: -
Luogo: Sala Rodari I.C. eSpazia, Monterotondo
Data: 22 Febbraio 2020
Time: -
Luogo: Palazzo Betti sede UPE Monterotondo, Monterotondo
Data: 23 Febbraio 2020
Time: -
Luogo: Caserta
Data: 1 Marzo 2020
Time: -
Luogo: I.C. eSpazia Monterotondo – Sala Rodari, Monterotondo
Data: 8 Marzo 2020 | 4:00 pm - 11:30 pm
Time: 4:00 pm - 11:30 pm
Luogo: Monterotondo
Address: luogo Sala Rodari I.C. eSpazia, Monterotondo
Data: 21 Marzo 2020
Time: -
Luogo: Monterotondo
Address: luogo Sala Rodari I.C. eSpazia, Monterotondo
Data: 27 Marzo 2020 - 29 Marzo 2020
Time: -
Luogo: Torino
Data: 4 Aprile 2020
Time: -
Luogo: Palazzo Betti sede UPE Monterotondo, Monterotondo
Data: 5 Aprile 2020
Time: -
Luogo: Roma
Data: 19 Aprile 2020
Time: -
Luogo: Monterotondo
Address: luogo Sala Rodari I.C. eSpazia, Monterotondo
Data: 4 Maggio 2020 - 10 Maggio 2020
Time: -
Luogo: New York
Data: 16 Maggio 2020
Time: -
Luogo: Roma
Data: 17 Maggio 2020
Time: -
Luogo: I.C. eSpazia Monterotondo – Sala Rodari, Monterotondo
Data: 23 Maggio 2020
Time: -
Luogo: Palazzo Betti sede UPE Monterotondo, Monterotondo
Data: 7 Giugno 2020 - 14 Giugno 2020
Time: -
Data: 27 Giugno 2020
Time: -
Luogo: Monterotondo
Address: luogo Sala Rodari I.C. eSpazia, Monterotondo

User registration

You don't have permission to register

Reset Password